Gerinda van der Weijden: "Dinsdag 2 februari 2016 was Joke Pelser onze spreekster op de thema avond ‘Social Media & Cyberpesten’, georganiseerd door de Family Factory Kaag en Braassem. De Family Factory is een netwerk van én voor ouders. Het doel is dat ouders elkaar ontmoeten, inspireren en waar mogelijk ook een handje helpen. Als ouders zijn we zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van onze kinderen, maar dit hoef je niet alleen te doen. Door het organiseren van diverse activiteiten, zoals onder meer de thema-avond Social media & Cyberpesten, willen we als ouders open staan voor de thema’s in de opvoeding die onze aandacht behoeven. Omdat ook onze kinderen vroeg of laat online actief zullen worden, is het goed voor ons als ouders om onszelf 
hierin goed te verdiepen. De thema-avond was een groot succes!

Joke gaf ons heldere input en informatie over de gevaren van het internet. Ze benadrukte dat het vooral heel goed is in gesprek te blijven met je kind en de 
gevaren te bespreken van het internet. Leer je kind wat een goede manier van communiceren is en biedt een luisterend oor voor je kind. Maak dat we ze zeggen en doen op het internet bespreekbaar. Dank Joke voor een zeer inspirerende avond! We waren bij tijd en wijle geschokt door de filmpjes en onderzoeken/statistieken die je ons liet zien. Maar het was zeker een hele goede eyeopener voor ons als ouders 
en hopen door deze interactieve avond nog alerter te zijn! Er is in de week erna nog veel over de avond nagepraat door de aanwezigen. We gaan zeker kijken of we in de toekomst meer training en input voor onze kinderen op dit gebied kunnen realiseren. Dank Joke!