cyberpesten

Cyberpesten

Cyberpesten wordt ook wel wel digitaal pesten of online pesten genoemd. Het is een steeds groter wordend maatschappelijk probleem met maar al te vaak grote gevolgen. Het blijkt dat scholen en ouders vaak niet goed weten wat er online speelt bij de kinderen en wat ze moeten doen als er sprake is van cyberpesten. De maatschappelijke gevolgen van cyberpesten zijn groot.

De meest voorkomende vormen van cyberpesten

 • Beledigingen
 • Vernederende boodschappen sturen
 • Het online plaatsen van foto's, filmpjes of privegegevens
 • Bedreigingen 

De gevolgen van cyberpesten

Kinderen die online gepest worden ondervinden daar psychische gevolgen van, uiteenlopend van heel mild tot zeer ernstig. In de workshops vertellen kinderen ons veel. De gebeurtenissen die wij in te horen krijgen, zijn soms best schokkend. En eigenlijk kunnen we concluderen dat er in iedere klas wel kinderen zitten met nare online ervaringen. Ouders en leerkrachten weten hier dan vaak nog niets vanaf.

Wat kunnen scholen doen tegen cyberpesten

Om potentiële slachtoffers te beschermen is het van belang dat leerkrachten inzien dat cyberpesten een probleem is en dat ze wat aan dit probleem kunnen doen. Preventie- en interventies kunnen ervoor zorgen dat cyberpesten wordt voorkomen en eerder op wordt gemerkt, maar ook dat leraren weten hoe ze het beste met de daders en slachtoffers om kunnen gaan. Nog een paar tips:

 • Leer kinderen respectvol met elkaar om te gaan
 • Maak de kinderen zo jong mogelijk mediawijs
 • Insteek altijd via ouders, kinderen en leerkrachten
 • Ouderavonden organiseren om de ouders te betrekken
 • Teamtrainingen of studiedagen organiseren om het gehele team te betrekken

Wat kunnen ouders doen tegen cyberpesten

 • Zet de PC of tablet in een gemeenschappelijke ruimte
 • Leer je kind verschillende wachtwoorden te gebruiken voor verschillende media
 • Leer je kind zijn wachtwoorden voor zichzelf te houden
 • Laat je kind niet met onbekenden chatten
 • Wees voorzichtig met de webcam: anderen kunnen foto’s en filmpjes van je kind maken en die online verspreiden
 • Toon interesse in hun online activiteiten, kijk af en toe mee
 • Vraag regelmatig of je kan helpen, sta open voor het gesprek en wees alert op signalen van pesten 
 • Onderschat de ernst van een online pestsituatie niet

En nu?

Om cyberpesten te voorkomen is het belangrijk dat een kind zich bewust wordt van zijn online gedrag. Wijs je kind op zijn gedrag en wat daar de consequenties van kunnen zijn. Dat kunnen ze niet zelf. Heb je hierbij hulp nodig, neem contact op met mij of met de school van je kinderen. Wij kunnen je dan eventueel in contact kan brengen met een hulpverlener.

Bekijk de video: Stop digitaal pesten

Bekijk de video: Stop cyberpesten

Bekijk de video: Delete cyberpesten

Bekijk de video: Ervaringen van jongeren met cyberpesten