Effectcom & mediawijsheid

In 2013 heb ik als online communicatiespecialist een programma ontwikkeld voor kinderen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. In die tijd kwamen mijn kinderen voor het eerst in aanraking met sociale media. Als proffesional én als moeder verbaasde het me dat andere ouders en scholen geen idee hadden waar de kinderen mee bezig waren online. En wat dat voor invloed had op hun gedrag en zelfbeeld. 

Met de specialisten van het jeugdwerk, het centrum voor jeugd en gezin, de bibliotheek en met behulp van mijn netwerk is er een waardevol programma ontstaan dat ik in een aantal gemeenten mag aanbieden aan leerkrachten, ouders en scholen. Het programma wordt jaarlijks aangepast, zo snel gaat het in deze wereld. Ook is de leeftijd waarop kinderen ondersteund dienen te worden op dit gebied van 12 naar 8 jaar gedaald! 

 

 mediawijsheid effectcom mediamasters workshop

Wat is mediawijsheid?

Mediawijsheid is het beheersen van kennis en vaardigheden om verstandig en veilig deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving. 

Mediawijsheid in de klas

Effectcom richt zich op het leren verstandig om te gaan met online media door kinderen van 8 - 14 jaar en heeft hiervoor een preventief programma ontwikkeld voor de bovenbouw van de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Voor leerlingen van 8 - 14 jaar zijn er diverse mediawijze workshops:

  • "DigiSlim" veilig internet (8-10 jaar) 
  • "LikeWise" respect, zelfbeeld & cyberpesten (10 - 14 jaar) 

Ouderavond en teamtraining: socialmediagebruik en cyberpesten

Voor de ouders zijn er informatieve ouderavonden, voor de leerkrachten teamtrainingen. Deze gaan over het gebruik van sociale media door kinderen, cyberpesten herkennen, voorkomen en hoe te handelen wanneer er een online pestsituatie is tussen de leerlingen.

Lees meer over de volgende onderwerpen door op de link te klikken:

Effectcom is partner van MediaWijzer.net

MediaWijzer.net is op initiatief van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Jeugd en Gezin in 2008 opgezet om Nederlandse burgers en organisaties mediawijs te maken. Mediawijzer.net is een netwerkorganisatie die is ingericht in de vorm van een programma en wordt bestuurd door 5 grote Nederlandse organisaties die bij de oprichting door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn aangewezen:

  • het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
  • ECP | platform voor de InformatieSamenleving
  • Koninklijke Bibliotheek, voorheen Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB)
  • Stichting Kennisnet
  • NTR, de publieke taakomroep

 mediawijsheid mediawijzer effectcom nieuwkoop joke pelser