Workshop, lezing, training en ouderavond

Alle bijeenkomsten hebben de thema's social media, mediawijsheid, online communiceren en cyberpesten. Deze kunnen worden ingezet op een door jou gewenste locatie. Bijvoorbeeld op school. Het betreft altijd maatwerk, ik ben daardoor optimaal in staat in te spelen op de actualiteit binnen de groep of de school. Alle bijeenkomsten zijn gericht op; preventie, kennis, bewustwording, signalering, een gezamelijke aanpak en praktische tips en oplossingen. 

De trainer aan het woord

Trainer Joke Pelser: "Op verzoek van een aantal basisscholen in Nieuwkoop ...... lees meer 

Workshop Social Media & Cyberpesten (11 - 14 jaar)

De workshops zijn ontwikkeld voor leerlingen vanaf groep 7 en 8 in het primair onderwijs en de brugklas van het voortgezet onderwijs. Social media, online communicatie en cyberpesten zijn de voornaamste onderwerpen.

De inhoud van de workshop in het kort:

 • uitleg werking social media
 • veilig op het internet
 • een informatief filmpje: Wat is cyberpesten?
 • een online spel: Vriend of niet?
 • een online quiz: Wat doe jij?
 • de gevolgen van cyberpesten
 • ruimte voor gesprek en het delen van ervaringen
 • de spelregels bespreken
 • contract ondertekenen

De leerkracht krijgt een beter zicht op wat er zich online afspeelt. De leerlingen krijgen op hun beurt inzicht in de verschillen tussen diverse communicatievormen, met name via sociale media, maar ook in de problematiek van het cyberpesten en wat de impact van hiervan kan zijn. Ze worden zich bewust van hun eigen gedrag en leren gepast op pestgedrag te reageren. Er worden ervaringen uitgewisseld, afspraken gemaakt en ze krijgen meer begrip voor elkaar.

Duur van de workshop is totaal ca. 2 uur.  De prijs is € 225,00 Dit bedrag is inclusief intake, nabespreking en certificaten voor de leerlingen. 

Workshop Internetslim! (8-10 jaar)

Deze workshop leert kinderen spelenderwijs en interactief hoe ze veilig kunnen internetten. 

De inhoud van deze workshop in het kort:

 • hoe werkt het internet (game)
 • wachtwoorden (filmpje)
 • reclame (filmpje)
 • is alles waar (filmpje)
 • vrienden of geen vrienden (interactieve quiz)
 • chatten (de verschillen tussen praten en chatten)
 • gamen
 • cyberpesten (wat is het, wat moet je doen, ervaringen delen)
 • spelregels veilig internet (samen opstellen)
 • certificaat

Duur van de workshop is ca. 2 uur.  De prijs is € 225,00 Dit bedrag is inclusief intake, nabespreking en certificaten voor de leerlingen. 

Lezingen, trainingen en ouderavonden

Voor docenten(teams), jeugdwerkers, ouders en anderen die de ontwikkeling en zorg voor kinderen tussen de 8 en 14 jaar als taak hebben, verzorg ik lezingen. Onderwerpen kunnen zijn; online communicatie, social media, cyberpesten en mediawijsheid of een combinatie hiervan.

De duur van een lezing of ouderavond is ruim een uur. Uiteraard is er na afloop gelegenheid tot vragen stellen en discussie.

Deze workshops, en uiteraard ook de ouderavond en teamlezing, kan ik ook bij jullie op school verzorgen. De laatste twee kunnen overigens ook gecombineerd worden. Er kunnen aanpassingen aan de inhoud worden gedaan als dit gewenst is,  maatwerk is altijd mogelijk. Wanneer je een studie(mid)dag wilt organiseren, kan ik vrijblijvend een voorstel doen met een bijbehorende prijsaanbieding. Omdat het mijn doel is zoveel mogelijk kinderen te ondersteunen, zijn mijn tarieven zo laag mogelijk gehouden.

Neem voor meer informatie contact op met Joke Pelser op.